ГРАФИК  ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА – 2017/2018Г. –II срок
                                                                             Ден                 час                   стая

                                                        №

ИМЕ

 

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

1

Мая

Касева

Четвъртък

17,50

304

2

Валентина

Златкова

Сряда

12,50

305

3

Мая

Иванова

Сряда

12,10

305

4

Цонка

Илиева

Петък

12,10

Уч.стая

5

Елка

Календерска

Сряда

12,30

308

6

Ралица

Чивиева

Сряда

12,30

307

7

Василка

Таскова

Вторник

11,45

308

8

Виолета

Стоилова

Сряда

11,45

307

9

Валентина

Ирибозова

Сряда

11,45

305

10

Иванка

Атанасова

Сряда

12,30

306

11

Валентина

Костова

Сряда

11,50

101

12

Елена

Захариева

Понеделник

12,00

104

13

Румяна

Граматикова

Четвъртък

11,45

102

14

Цветанка

Иванова

Четвъртък

11,50

103

15

Елена

Попниколова

Петък

12,00

201

16

Стоян

Въчков

Вторник

12,00

207

17

Ани

Зашева

Петък

11,50

208

18

Светла

Манова

Четвърътък

11,50

209

19

Даниела

Христова

Петък

11,50

210

20

Милена

Тодорова

Вторник

11,50

302

21

Шенай

Педова

Сряда

11,50

105

22

Росица

Маринополска

Петък

12,50

Зала 3

23

Албена

Мутафчиева

Понеделник

12,30

Журнал.

24

Десислава

Пашова

Понеделник

12,30

Журнал.

25

Владимир

Владимиров

четвъртък

12,35

404

26

Милена

Славева

Сряда

12,30

Зала 2

27

Снежана

Талупска

Понеделник

11,30

столова

28

Мариела

Барбашка

Вторник

13,30

столова

29

Елена

Трифонова

Вторник

12,35

406

30

Иванка

Клечерова

Сряда

14,20

406

31

Светлана

Дживджорска

Понеделник

12,00

307

32

Петър

Мицов

Вторник

13,15

столова

33

Анатоли

Бенов

Сряда

12,45

309

34

Златка

Златанова - Атанасова

Четвъртък

12,30

столова

35

Искра

Митова

Сряда

12,40

Зала 2

36

Райка

Динкова-Томова

Четвъртък

12,30

Зала 2

37

Димитър

Стойчев

Вторник

12,30

201

38

Камелия

Шуманова

Вторник

12,30

408

39

Евелина

Цинцева

Сряда

12,30

408

40

Лидия

Христова

Понеделник

10,15

Физ.салон

41

Валентина

Димитрова

Сряда

11,05

Зала 2

42

Гергана

Иванова

Петък

13,30

Зала 2

43

Иван

Симеонов

Сряда

12,30

Зала 3

44

Румяна

Икономова

Понеделник

12,30

Зала 5

45

Илияна

Янева

Вторник

11,50

Зала 4

46

Цветанка

Попова

Вторник

12,30

301

47

Стоян

Ников

Четвъртък

12,30

301

48

Сашка

Недокланова

Вторник

12,35

столова

49

Стоян

Сотиров

Вторник

11,50

Физ.салон

50

Пенка

Танева

Понеделник

12,30

столова

51

Нели

Николова

Сряда

12,30

408

52

Лилия

Мадолева

Четвъртък

12,00

303

53

Ирена

Стамболиева

Понеделник

12,30

201

54

Мартина

Златинова

Вторник

12,00

201

54

Спас

Самарджиев

Петък

14,20

Физ.салон

 

За ученика

Учебна дейност

Учебни материали

Седмично разписание

Консултации с ученици

Консултации с родители

Униформи

Държавни зрелостни изпити

Външно оценяване

Олимпиади

Учебници

Ваканции

Образователни сайтове

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player